Pozor na chybějící identifikační údaje na firemních webech!

Slyšte slyšte, všichni majitelé webových stránek jakéhokoliv podnikatelského subjektu jsou povinni od 1. března 2008 umístit na firemní weby identifikační údaje, kdo takto neučiní tomu bude sťata hlava, respektive dostane pokutu 50 tisíc korun, v horším případě zákaz činnosti až na 1 rok.

Něco v tomhle smyslu hlásá novela zákona v obchodním zákoníku. Nic proti této novele nemám, firmy a živnostníci by měli na internetu vystupovat co nejvíce z anonymního stínu. Jistě důvěryhodnější se pro uživatele stane internetová prezentace firmy, která prezentuje vedle nabízených produktů/služeb také něco ze zákulisí (kontaktní informace, adresu, IČ, fotografie pracovního prostředí atp). Měli byste snad zájem o spolupráci s firmou, která není schopná vyvěsit na své webové stránky ani IČ(identifikační číslo)? Já tedy rozhodně ne. Internet se mění, už to není ten tajemný svět. Přirozený vývoj internetu se snaží co nejvíce přiblížit reálnému světu. Proto by bylo hloupé snažit se tyto identifikační údaje vědomě skrývat. Účelem mého článku je udělat v této otazníky oplétané novele zákona jasno :o).

Koho se novela zákona č. 344/2007 Sb. týká?!

Všech podnikatelských subjektů:

 • živnostníků (fyzické osoby)
 • firem zapsáných v obchodním rejstříku (právnické osoby)
 • osob podnikajících na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • zemědělců, zapsaných do evidence dle zvláštních předpisů

Co všechno je třeba zveřejnit?!

 • jméno podnikatele/název firmy
 • místo podnikání/sídlo firmy
 • identifikační číslo[IČ], pro plátce daně také daňové ident. číslo[DIČ]
 • datum zápisu do živnostenského/ob­chodního rejstříku
 • evidenční číslo živnostenského listu/spisová značka v rejstříkovém sou­du
 • základní kapitál*

* Základní kapitál není povinnou položkou, uvádět se ovšem smí až je zcela splacen.

Kam je potřeba tyto identifikační údaje na web umístit?!

Zákon nijak nedefinuje umístění těchto údajů, díkybohu. Dokážete si představit, že by třeba napevno stanovil, že se tyto údaje musí objevit v hlavičce? Asi by se web designérům pěkně sevřely pěsti. :o) Ideální je snad sekce Kontakt, O firmě a tak podobně. Nutné je také umístit tyto informace i na cizojazyčné weby, či jazykové verze webové prezentace.

Příklad umístění identifikačních údajů na webu fyzické osoby(živnostní­ka):

 • Pepa Dvořák
 • Místo podnikání: Dvořákova 68, 190 00 Praha 9
 • IČ: 34343434
 • (DIČ: CZ34343434)
 • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od DD.MM.RRRR (datum zápisu do rejstříku)
 • Evidenční číslo ŽL: 454545–454545454

Příklad umístění identifikačních údajů na webu právnické osoby(firmy):

 • SexyPixels a.s.
 • Sídlo firmy: Francouzská 99, 100 00 Praha 1
 • IČ: 34343434
 • (DIČ: CZ34343434)
 • Spisová značka: C 45454 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 • Základní kapitál: 500 000 Kč (nemusí být uveden)

Perlička na závěr: Právníci se domnívají, že všechny tyto identifikační údaje není vůbec nutné na firemní web umístit, postačí prý jen odkaz na výpis z živnostenské­ho/obchodního rejstříku, jelikož jak už jsem zmínil, zákon nijak nespecifikuje umístění těchto identifikačních ú­dajů.