Katalogy a vyhledávače

VYHLEDÁVAČE

Vyhledávače jsou aktivní, hledají webstránky na internetu sami pomocí skriptů, tzv. automatických botů nebo spiderů jako je např. Googlebot, Alexa spider, rokudan.jyxo.com apod. Takový skript navštíví web, prohledá ji zjistí jaký má obsah a zaindexuje ji do své databáze.

Podle toho pak poskytuje výsledky vyhledávání. Další webstránky najde vyhledávač, resp. jeho spider tak, že prostě následuje všechny externí odkazy na prohledávané webstránce. Tak se vyhledávání neustále rozvětvuje po rozsáhlé síti internetu.

PRAVIDLA PRO SEŘAZENÍ VÝSLEDKŮ
VYHLEDÁVÁNÍ

Na seřazení výsledků vyhledávání používají tyto systémy vždy nějaká pravidla, které si většinou dobře hlídají. Úplné poznání těchto pravidel by totiž pro firmy zabývající se optimalizací umístění ve vyhledávačích znamenalo doslova ráj. Obecně známým hodnotícím algoritmem je například Google PageRank.

Je to propracovaná technologie na seřazování relevantních výsledků vyhledávání v snad největším vyhledávači Google (google.com). Český Jyxo (jyxo.cz) nazývá svou metodu JyxoRank. Existují některé zásady, které je nutno dodržet pro úspěšné umístění odkazu ve vyhledávačích, ale přesné kritéria, podle kterých vyhledávače webstránky hodnotí, jsou utajované.

seo-chart

 

METAVYHLEDÁVAČE

Specifickým případem vyhledávačů jsou tzv. meta-vyhledávače . Zaměřují se na vyhledávání pouze v meta tagů webstránek. Ty, které je neobsahují, jsou jednoduše ignorovány. Tato technologie indexování obsahu je dnes však již na ústupu, protože meta tagy chybí mnohým webstránky. Když jsou přítomny, vůbec nemusí odpovídat jejího obsahu a tak v konečném důsledku mohou výrazně zkreslit výsledky vyhledávání.

KATALOG

Katalog je pasivní – visí na internetu a čeká. Když ho navštíví někdo, kdo má svou vlastní webstránku (nebo kdokoliv jiný), může přidat do databáze katalogu odkaz na ni tak, že prostě vyplní registrační formulář.

Odkaz je do seznamu přidán většinou až po zkontrolování administrátorem, ale existují některé katalogy, které řadí odkazy okamžitě.Vyhledávání v katalogu probíhá Posuňte konkrétní kategorie vztahující se k tématu, která nás zajímá, nebo vyhledáváním v databázi podle klíčových slov . Příkladem kvalitního mezinárodního katalogu je DMOZ (dmoz.org)

VÝHODY A NEVÝHODY KATALOGŮ A VYHLEDÁVAČŮ

Obě formy vyhledávání – v katalogu i ve vyhledávači, mají své výhody i nevýhody. Vyhledávač často objeví odkazy, které s hledaným slovem nemají dostatečnou souvislost a jsou irelevantní. Katalog zase nemá v databázi odkazy, které někdo do něj ručně nevloží a tudíž není takový flexibilní.

Dobře postavený a udržovaný katalog vám však ve své konkrétní sekci poskytne velké množství relevantních odkazů k hledané tématu. Kvalitní vyhledávač zobrazí jen takové odkazy, které se skutečně vztahují k vyhledávanému klíčovému slovu.

Jak jsem již naznačila, existují v tomto směru samozřejmě i problémy. I ten nejlepší vyhledávač někdy objeví k nějakému klíčovému slovu irelevantní odkazy. Katalogy zase nezřídka trpí chudou strukturou kategorií, tendenční názvy a nicneříkajícími popisy odkazů.

Obě metody vyhledávání se však vhodně doplňují a při troše šikovnosti, která se dá osvojit v krátkém čase, vždy najdete co potřebujete.

podil-svet

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVAČE

Vyhledávač je software, který hledá a stahuje dokumenty (webové stránky, dokumenty textových editorů, PDF, atd), které indexuje (zpracovává a ukládá) do své databáze. V této databázi pak umožňuje návštěvníkům vyhledávat. Nejznámější jsou Google (google.com ), v ČR Jyxo (www.jyxo.cz), v ČR Morfeo (morfeo.sk). Protože drtivá většina vyhledávačů prohledává celý dokument, jde tedy o fulltextové vyhledávače. Každý fulltextový vyhledávač se skládá ze dvou částí:

  1. ROBOT nebo CRAWLER, SPIDER, BOT
    – prochází web a stahuje a indexuje
  2. webové rozhraní

Kombinované vyhledávače obsahují také vyhledávač, i katalog odkazů. Samotné vyhledávání většinou probíhá nejdříve v katalogu a po něm následuje vyhledávání v naindexovanej databázi webstránek.

Jedná se o tzv. fulltextové vyhledávání, tedy vyhledávání přímo v obsazích webstránek.Vhodným příkladem takového kombinovaného vyhledávače je Google (Google.com). I když je mezi lidmi, díky své brilantní úspěšnosti při vyhledávání známý spíše pouze jako vyhledávač, obsahuje i slušný katalog odkazů, který stojí za povšimnutí (http://directory.google.com). Tento katalog však není jeho vlastní, ale přebírá ho z DMOZ-u s mírnými variacemi funkčnosti (seřazování podle metody PageRank).

Český kombinovaný vyhledávač je, snad všem dobře známý, Seznam (seznam.cz). Někdy takové vyhledávače, ale platí to i o katalozích, nabízejí i mnohé další informace – přehledy počasí, kurzy světových měn, programy televizí a kin, aktuální domácí i zahraniční zprávy, diskusní fóra, seznamovací služby, chaty a podobně. Tehdy se o nich obvykle mluví jako o informačních portálech.

Za shlédnutí ovšem stojí i toto.